Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019

-τι καλό μάς έτυχε το '18;

-τι καλό μάς έτυχε το '18;

γάμος

-παντρεύτηκε... η 

μητέρα μου...

Να σάς ζήσει...


Ο Δήμος, πολύ χαρούμενος,Ο Δήμος, πολύ χαρούμενος, 

αυτοκίνητο

μού δείχνει ένα αυτοκίνητο -φόρμουλα 1, από λεγκο

Μία μέρα έκανε να το φτιάξει

Μπράβο του...Στην αρχή ό,τι κάνεις κάνει
Στην αρχή ό,τι κάνεις κάνει
Μετά ανοίγει τα φτερά του
Και το... 


χάνεις


μικρό


δύο 24ωρα άϋπνος...https://www.youtube.com/watch?v=O8O0Z5ycJQ8
δύο 24ωρα άϋπνος... 


για να

ευχηθεί... 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...